Training Driftkikker: Anger management training en coaching in zelfbeheersing en woedebeheersing (tel. 035-6288819, Hilversum)

Privacy Statement

In dit Privacy Statement informeer ik je over de manier waarop ik met je persoonsgegevens omga. Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens van (de contactpersonen bij) klanten, cliënten, relaties en deelnemers, alsmede ook op de bezoekers van mijn websites, zowel van Van Hoegee BV als van Van Hoegee Consulting.

Verwerkingsverantwoordelijke

Ik, Camiel van Hoegee, ben de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens in Van Hoegee BV en Van Hoegee Consulting. Van tijd tot tijd kan ik dit Privacy Statement aanpassen, bijvoorbeeld wanneer er aanpassingen zijn in de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken, of als dit nodig is op basis van veranderde wetgeving.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij van je verwerk zijn: (i) persoonsgegevens door jou aan ons verstrekt om je van dienst te kunnen zijn (inclusief eventuele gegevens ingevoerd in de online leeromgeving) en (ii) eventueel openbaar verkregen gegevens zoals bijvoorbeeld gegevens uit het Handelsregister of van Linked-in, bedrijfssites of sociale media. Van Hoegee BV of Van Hoegee Consulting verwerkt bijzondere gegevens, zoals gegevens met betrekking tot je achtergrond of gezondheid, uitsluitend als dit voor de betreffende dienst essentieel is. In een dergelijk geval wordt zoveel mogelijk de vastlegging van dergelijke bijzondere gegevens zoveel mogelijk alleen schriftelijk gedaan, in papieren die enkel door de betreffende coach / trainer beschikbaar zijn en door deze persoon goed worden beschermd. Zodra dergelijke gegevens niet meer perse bewaard hoeven worden, zullen ze zo snel mogelijk worden vernietigd. De (niet-bijzondere) persoonsgegevens gebruiken wij ter uitvoering van de door jou aan ons verstrekte opdracht (coaching, begeleiding, budotraining, levering van een bijproduct of advies,) voor facturering (of afhandeling van geschillen hierover,) voor analyse van mijn klantenbestand, en om te voldoen aan eventuele wettelijke plichten (zoals het bewaren van de bedrijfsadministratie).

Delen gegevens

Je persoonsgegevens worden alleen op een “need to know” basis toegankelijk gemaakt voor daartoe geautoriseerde personen die met mij samenwerken, waaronder een freelance secretaresse, ofwel als werknemer, ofwel als opdrachtnemer. Wij zullen dan borgen dat zorgvuldig wordt omgegaan met je gegevens. Daarbuiten zullen wij je persoonsgegevens niet bekendmaken, tenzij dat nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, om onze of andermans rechten, dan wel gerechtvaardigde belangen te beschermen, of om nakoming van dit Privacy Statement af te dwingen.

Als wij voor het verwerken van je persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen, dan sluiten wij met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Indien wij gegevens van je hebben, terwijl Van Hoegee BV of Van Hoegee Consulting betaald wordt door iemand anders (bijvoorbeeld een ouder of een werkgever), dan delen wij de gegevens nooit met deze andere persoon zonder jouw specifieke toestemming, tenzij je jonger bent dan 12 jaar.

Foto’s

Ten aanzien van foto’s geldt het volgende. Uitsluitend bij bijeenkomsten waarvan we denken dat niemand zich voor deelname zal schamen, worden soms foto’s of filmpjes gemaakt voor op de website. Van Hoegee BV is eenvoudigweg te klein om in een dergelijk geval iedereen schriftelijke toestemming te vragen. Daarom zullen wij (of zullen opdrachtnemers) zeer uitgebreid en duidelijk kenbaar maken dat we ertoe over gaan om foto’s / filmpjes te maken. Als je dit niet wenst, kunt je dat ter plekke aan ons duidelijk maken. Wij zullen dan zorgen dat er geen materiaal van jou gemaakt wordt. Indien je niet protesteert, maar achteraf toch bezwaar heeft, zullen wij zo snel als redelijkerwijs mogelijk jouw materiaal van verwijderen.

Privacy rechten

Op grond van de privacyregelgeving heb je diverse privacy rechten. Je kunt verzoeken om:

  • inzage in de persoonsgegevens die wij van je verwerken.
  • je persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen wanneer je van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van je verwerken incompleet of inaccuraat zijn.
  • bepaalde persoonsgegevens van jezelf te wissen.
  • je gegevens over te dragen aan een andere partij.

Bezwaar

Je kunt ook bezwaar maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens.

Voor meer informatie over de rechten die je kunt uitoefenen op basis van de privacyregelgeving verwijs ik je ook graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie deze webpagina voor een overzicht van je rechten onder de privacyregelgeving. In voorkomend geval heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Marktonderzoek

Het kan voorkomen dat we je vragen om deel te nemen aan een marktonderzoek. Wij zullen jouw gegevens dan gebruiken voor het marktonderzoek. Wij gebruiken deze statistische gegevens anoniem voor Van Hoegee BV of Van Hoegee Consulting. Je kunt op ieder moment de vragenlijst afsluiten. Je antwoorden geven wij niet aan derde partijen en worden nooit openbaar gemaakt. Daarnaast worden de antwoorden niet aan je e-mailadres gekoppeld.

Gegevens bewaren en veiligheid

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Tenzij wij in verband met een eventuele wettelijke verplichtingen je persoonsgegevens (langer) moeten bewaren, zullen wij je persoonsgegevens direct vernietigen als je daarom vraagt. Fysieke dossiers worden na sluiting zorgvuldig bewaard en later vernietigd in Nederland.  De online dossiers zijn opgeslagen in de Europese Economische Ruimte, tenzij hieronder anders aangegeven. Dossiers in de online leeromgeving worden vernietigd een tot twee jaar nadat je hebt aangegeven geen toegang meer te willen (niet direct omdat je je kunt bedenken), of eerder als je hebt aangegeven dit te willen.

Van Hoegee BV en Van Hoegee Consulting hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. Wij doen dus onze uiterste best om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen ter bescherming van verlies, misbruik en wijziging van je persoonsgegevens, maar zijn te klein om ter zake iets te kunnen garanderen.

Van Hoegee BV en Van Hoegee Consulting maken gebruik van opslag via Google Drive. We maken gebruik van tools zoals Timetrade. Je gegevens kunnen daarbij worden verzameld en gedeeld met bovenstaande verwerkers. Een aantal verwerkers is gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EEA), maar vallen dan voornamelijk onder het EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/welcome). Dit verplicht hen zeer strikte (gecontroleerde) bescherming te bieden over persoonsgegevens. Van Hoegee BV of Van Hoegee Consulting verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit en alleen dát wat nodig is op bovenstaande gronden, voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Mails

Alle cliënten worden automatisch op een mailinglijst geplaatst voor nieuwsbrieven. Ook niet-cliënten die zich hiervoor hebben aangemeld, ontvangen deze. Je kunt je eenvoudig afmelden voor nieuwsbrieven via de link onderin de mail.

Cookies

Per 1 juli 2018 is het verplicht geworden om alle bezoekers van onze websites om toestemming te vragen, voor het feit dat wij cookies inzetten. Dit valt onder de Wet bescherming persoonsgegevens. Om aan deze wet te voldoen, hebben wij niet alleen uw toestemming nodig, maar moeten wij ook een duidelijke toelichting geven over wat wij doen met die cookies en welke rechten je daarbij heeft. Voor de toestemming heb je ja of nee kunnen aanklikken. Zonder klik gaan wij ervan uit dat toestemming verleend is. Mocht dat niet zo zijn, dan kan je dat nog herstellen (zie hieronder). Eerst leggen wij je uit wat cookies zijn en wat wij met cookies doen:

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website (of Flash-applicaties) wordt meegestuurd en op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. Een cookie kan geen programma’s starten of virussen verspreiden. Cookies hebben een bepaalde geldigheidsduur en nadat deze is verstreken, wordt een cookie verwijderd door je browser.  Je kunt cookies zelf uitzetten en verwijderen via je browser of profielpagina, maar dit kan het functioneren van websites aantasten.

Wij plaatsen cookies om onze site te verbeteren, de zogeheten tracking en analytische en advertentiecookies. Hiervoor gebruiken “Analytics” van Google en Facebookpixels. De cookie-informatie wordt daarvoor overgebracht naar en door Google en Facebook opgeslagen op servers ook buiten Nederland. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Tevens doen wij aan retargeting door het verwerken van analytics data, zodat wij kunnen zien hoeveel bezoekers de site heeft en daarnaast een op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Wijzelf doen dat niet, maar Google en Facebook kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien Google en Facebook hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google en Facebook verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. De informatie die Google en Facebook verzamelen, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Cookies weghalen

Je kunt, als gezegd, zelf van je computer cookies verwijderen, en je kunt mij vragen om verwijdering van de browse-gegevens die ik van je heb. Voor inzage in, of correctie van je gegevens dien je je eerst bij ons persoonlijk te komen identificeren. Ligt het niet aan ons, maar vind je cookies gewoon in het algemeen vervelend, kijk dan eens op: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen.

Specifieke tools

Met je toestemming gebruiken wij site tracking. Site tracking plaatst een cookie die bijhoudt welke pagina’s je op onze websites bekijkt. Hierdoor kunnen wij onze marketing, diensten en advertenties beter aanpassen aan jouw interesses.

Met je toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Google (DoubleClick) en Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en/of Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven.

Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl

Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Meer informatie over privacy bij Facebook vind je  hier: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

Social media

We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. We helpen je alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen met je te delen:

Links

Op onze website en in onze app kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.